ostalo

Nove članske knjižice za planinare

Planinarski savez Srbije doneo je odluku o zameni dosadašnjih planinarskih knjižica i godišnjih markica.

Dosadašnje knjižice zamenjuju se novim, dvostranim karticama sa hologramskim logom PSS na markicama.

Zamena knjižica i nabavka markica je u toku, a postojeće knjižice i markice važe do 31. januara 2018.godine.

Planinarsko društvo ,,Kablar” započelo je sa primanjem uplata za nove knjižice (kartice) i markice za 2018.godinu. Upravni odbor društva doneo je odluku da ukupna cena nove kartice i članarina za2018. godinu bude za odrasle 1.100, a za decu 600 dinara.

Osim uplate potrebno je da članovi popune evidencioni list, koji možete preuzeti ovde, i dostave u prostorije društva, u terminu redovnih sastanaka, utorkom u 19:00. Evidencioni listovi mogu se dobiti i na samom sastanku.

Nakon toga u društvu se periodično sastavlja spisak i uz evidencione listove i uplatu dostavlja kancelariji PSS.

Po prijemu uplaćene članarine i potrebne dokumentacije PSS šalje društvu pripremljene članske kartice i markice, nakon čega će se na sastancima društva vršiti njihova podela.

Sve dodatne informacije oko novih kartica i uplata članarina možete dobiti na sajtu PD “Kablar”: www.kablar.org.rs  

Kako najavljuju u PD “Kablar”, posle Božićnog uspona na Rtanj-Šiljak, sledeća akcija planirana je  21. janura, kada se organizuje uspon na Rudnik-Cvijićev vrh  (1132м). Organizator putovanja je Miroslav Vuković. 

Leave a Reply